Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden aan zakelijke afnemers zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn vastgelegd in de Metaalunievoorwaarden, die op 1 januari 2019 zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam. 

Voor particulieren zijn de volgende voorwaarden van toepassing: